Doprava

  • Evidence vozidel, evidence jízd, evidence oprav a technických prohlídek
  • Program umožňuje vyhodnocení nákladů na provoz vozidla s rozlišením na pohonné hmoty a ostatní náklady podle údajů z technického průkazu
  • Nákladové položky lze importovat ze skladu a z účetnictví
  • Z účetnictví lze importovat údaje o dalších výnosech vozidel (vytížení na zpáteční cestu a pod.)
  • Výnosy jednotlivých vozidel lze zahrnout do vyhodnocení nákladovosti
  • Z odbytu lze importovat údaje o zboží odvezeném jednotlivými vozidly
  • U jednotlivých vozidel je možné vyhodnotit množství odvezeného zboží po oborech
  • Program umožňuje tvorbu mnoha různých sestav, lze vyhodnocovat náklady na provoz jednotlivých vozidel, množství zboží odvezeného jednotlivými vozidly, náklady na rozvoz zboží podle oborů, samostatné výnosy jednotlivých vozidel atd., vše za určité časové období
zpět nahoru