Majetková evidence

  • Modul poskytuje velmi komfortní evidenci majetku včetně majetku drobného.
  • Evidence dlouhodobého majetku nabízí výpočty ročních daňových odpisů (podle zákona), měsíčních účetních odpisů (procentem odpisů) i měsíčních záloh na roční daňové odpisy.
  • V modulu lze provádět veškeré účetní operace s dlouhodobým majetkem včetně hromadných operací.
  • Součástí modulu je i evidence nákladů na opravy, generální opravy a rekonstrukce.
  • Modul má přednastaven export celé řady přehledových a statistických sestav. Například protokol o příjmu a vyřazení dlouhodobého majetku, evidenční seznam nebo roční výkazy dlouhodobého majetku.
  • Program má vedenu živou historii účetních operací, která umožňuje i historické opravy investičního majetku. Například když Vás při roční závěrce auditor upozorní, že oprava není oprava, ale technické zhodnocení, a že k němu došlo v červnu, program Vám umožní vložit do historie technické zhodnocení, plně automaticky přepočítá měsíční i roční odpisy od následujícího měsíce a automaticky vytvoří z rozdílů na původní hodnoty opravný doklad do účetnictví.
  • Systém je důsledně optimalizován na rychlost, je prakticky ověřen ve firmě kde evidují cca 100.000 položek v evidenci odepisovaného majetku a kde výpočet odpisů trvá cca 15 minut.
  • Systém obsahuje komfortní generátor tiskových sestav umožňující definovat libovolný tiskový výstup.
  • Veškeré účetní operace jsou automaticky přenášeny do účetnictví.
zpět nahoru