Mzdy a personalistika

  • Modul nabízí velmi komfortní vedení personalistiky a mzdové agendy.
  • Personální a mzdové údaje jsou umístěny v jednotné evidenci kmenové databáze pracovníků.
  • Výpočet mezd je postaven na principu mzdových složek (nikoli tabulkového kalkulátoru). Díky tomu je v modulu k dispozici komplexní historická evidence všech ručních oprav a změn ve mzdě.
  • Nemá žádná omezení pro pravidelné měsíční platby a srážky.
  • Umožňuje měnit a doplňovat mzdové složky uživatelem.
  • V programu lze snadno nastavit algoritmy a konstanty pro výpočet jednotlivých mzdových složek.
  • Dělnické jednicové mzdy jsou řešeny pro celou škálu různých výrob a lze je upravit dle potřeby. Systém je propojen s modulem Výroba a jednicové údaje se odtud automaticky přebírají.
  • Software je důsledně optimalizován na rychlost, výpočet mzdy trvá cca 15 minut na 1000 pracovníků. Během jiné práce nelze postřehnout žádné zpomalení chodu.
  • Komfortní generátor tiskových sestav umožňuje definovat libovolný tiskový výstup. Použití generátoru tiskových sestav je jednoduché a skýtá široké možnosti uživatelského nastavení.
  • Veškeré účetní operace jsou automaticky přenášeny do účetnictví. Navíc je možné do účetnictví přenášet (a pomocí HOME BANKINGu proplácet) veškeré platby z mezd.
zpět nahoru