Obchodní evidence

 • Obchodní agenda umožňuje komplexní zpracování obchodního případu od jeho zanesení do systému, vystavení kupní smlouvy a zálohového listu, až po naplánování výroby a vyfakturování.
 • Modul obsahuje propracovaný informační systém pro marketing.
 • Podporuje sumární fakturaci na několik dodávek.
 • Tvorba cen funguje jednoduše výběrem z několika základních variant. S cenou je možné dále pracovat aplikací rabatu (základní rabat na celou zakázku, množstevní rabat na jednotlivou položku, rabat na dopravné s ohledem na vzdálenost dopravy, nebo například skonto na formu úhrady).
 • Modul vystavuje faktury do libovolného státu včetně tisku dodatečných textů například na zahraničních fakturách.
 • V reálném čase je z účetnictví získávána informace o platební bilanci jednotlivých odběratelů po jednotlivých fakturách.
 • Modul zahrnuje i přímý prodej přes pult, kdy jsou vystavovány klasické stvrzenky za hotové. Počet pokladen je neomezený.
 • Stav expedičních skladů je systémem udržován v reálném čase. Bezprostředně při vystavování dodacích listů a při prodeji přes pult jsou plně automaticky vytvářeny výdejky vydávající dodávané výrobky, zboží, vratné obaly nebo materiál ze skladu.
 • Veškeré doklady lze až do uzávěrky opravovat (dodací listy, faktury i prodejky za hotové). To do značné míry omezí nutnost oprav dokladů pomocí storen.
 • Modul je důsledně optimalizován na rychlost. Je prakticky ověřen ve firmě, kde pořizují 1000 dodacích listů denně s průměrně 15 položkami na dodacím listu. Možnosti systému nejsou ani při takovém objemu dat zdaleka vyčerpány.
 • Komfortní generátor tiskových sestav umožňuje definovat libovolný tiskový výstup. Použití generátoru tiskových sestav je jednoduché a skýtá široké možnosti uživatelského nastavení.
 • Veškeré účetní operace jsou automaticky přenášeny do účetnictví.
zpět nahoru