Podvojné účetnictví

 • Modul Účetnictví pracuje v reálném čase (účetní doklad je zaúčtován okamžitě při jeho pořízení a přeúčtován okamžitě při opravě). Data jsou okamžitě k dispozici.
 • Účetní doklad je možné kdykoliv opravit (účetní období je rok), neboť systém nemá nastaveny měsíční závěrky. V červnu před daňovým přiznáním je tedy možné opravit doklad z ledna loňského roku.
 • Účetní rozvrh je uživatelsky definovatelný.
 • Účetnictví je provázáno se saldokontem tak, aby nemohla nastat situace, kdy se oba systémy "rozejdou".
 • Komfortní systém vedení pokladny přímo v účetnictví nebo dislokovaný na jiném pracovišti (mimo dosah počítačové sítě).
 • Možnost vedení více běžných účtů u různých peněžních ústavů. Standardem je také zavedení HOME BANKINGu až do účetnictví (bankovní výpisy se účtují a párují na saldokonto plně automaticky).
 • Program umožňuje účtovat na střediska, kalkulační jednice, stroje a výrobní zakázky.
 • Pomocí vhodné skladby středisek je možné účtovat až na šest úrovní (firma, závod, nákladové středisko, středisko, pracoviště)
 • Plně automatický import dat ze všech modulů systému ALFA (v přímém nebo parametrickém tvaru). Parametrický tvar zajišťuje nezávislost modulů na předpisech, číslech účtů, i na jejich změnách.
 • Export dat je tvořen pomocí velmi komfortních generátorů tiskových sestav. Nadefinovat nové tiskové výstupy nebo upravit stávající je řádově otázkou minut.
 • Kromě možnosti vytvářet širokou škálu ad-hoc reportů program obsahuje i předem definované výkazy. K dispozici je výsledovka v plném i zkráceném rozsahu (použitelná bez úprav). Rozvaha a výkaz cash-flow jsou nadefinovány na syntetické úrovni. Analytiky lze dodefinovat na základě konkrétního účtového rozvrhu.
 • Plně automatický výpočet odpisu pohledávek a tvorby opravných položek na neuhrazené faktury šetří nemálo práce při roční závěrce.
 • Evidence faktur v právním vymáhání umožňuje evidovat soudní případy od předání faktur právníkovi až do uzavření.
 • Plná programová podpora pro řešení problematiky vzájemných zápočtů pohledávek a závazků (včetně statistických výkazů).
 • V přechodovém období systém umožňuje nezávislou práci ve starém i novém roce s možností opakování plně automatické roční závěrky.
 • Práci usnadňuje řada dalších možností jako například tisk penalizačních faktur, možnost zálohové penalizace, sestava pro uznání závazků i pohledávek, tisky upomínek a další.
 • Software je důsledně optimalizován na rychlost. Je prakticky ověřen na objemu dat čítajícím půl milionu zápisů ročně do hlavní knihy. Věříme, že ani při dvojnásobném objemu dat by možnosti systému nebyly zdaleka vyčerpány.
 • zpět nahoru