Skladová evidence

 • Modul umožňuje oceňovat sklady pomocí váženého průměru, nebo metody FIFO v kombinaci s pevnou kalkulovanou cenou (vlastní výrobky a polotovary). Systém oceňování lze zvolit před pořizováním dat.
 • Při pořizování nebo opravách skladových dokladů (příjemky a výdejky) je automaticky udržován stav skladu a program kontroluje nezáporný stav skladu.
 • Modul podporuje vedení tzv. průběžných položek.
 • Dokonalá evidence vratných obalů včetně sledování, ze kterého příjmu je vrácení obalu prováděno.
 • Modul "hlídá" minimální a maximální skladované množství.
 • Skladové doklady (příjemky a výdejky) lze po vystavení opravovat až do uzávěrky, což minimalizuje nutnost provádět storna (z hlediska chyby obsluhy).
 • Brilantně zvládnutá problematika dodatečného oceňování zboží a materiálu.
 • Režim pořízení a evidence suroviny v různých kvalitativních stupních i sumárně.
 • Režim vstupní kontroly umožňuje povolit surovinu k výdeji až po provedení atestu na kvalitu.
 • V programu lze definovat požadované množství regálových zakladačů a evidovat zboží v regálových zakladačích.
 • Sklad může být dislokován mimo dosah hlavní počítačové sítě (kde je materiálová účtárna oceňující příjmy na sklad). Pro pohodlné fungování postačí jednou denně přenášet vzájemně data (např. prostřednictvím modemu).
 • Software je důsledně optimalizován na rychlost, je prakticky ověřen ve firmě kde evidují cca 50000 položek ve skladové evidenci a kde měsíčně pořídí cca 20000 pohybů.
 • Komfortní generátor tiskových sestav umožňuje definovat libovolný tiskový výstup.
 • Veškeré účetní operace jsou automaticky přenášeny do účetníctví.
zpět nahoru